Với mỗi doanh nghiệp thước đo chính xác nhất cho việc đánh giá doanh nghiệp bạn hiện tại đang ở đâu và trong tương lai sẽ ở vị trí nào thì báo cáo liên quan tới tài chính là lựa chọn số 1. Phần thông tin này sẽ giúp bạn xác định được nhu cầu tài chính của doanh nghiệp mình, cũng như giúp người ngoài nhìn nhận phân tích được xem liệu có nên đầu tư vào doanh nghiệp của bạn.

Trên phần mềm điều hành doanh nghiệp này, lưu trữ thống kê các báo cáo về Tài sản; Quỹ và Dự án. Thao tác xem các báo cáo là giống nhau:

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn menu Báo cáo > Tài sản như hình:

Bước 2: Hệ thống thống kê hiển thị các giá trị theo từng danh mục của tài khoản Tài sản. thống kê tổng số tiền thu/chi dựa trên giá trị tìm kiếm theo năm mặc định là năm hiện tại. Người dùng có thể điều chỉnh là điều kiện xem là năm khác. Tại mỗi báo cáo có thể kết xuất báo cáo theo dạng .xls.