Chat

Khung chat hiển thị dưới dạng menu hoặc biểu tượng. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, để chat nhanh chọn biểu tượng chat thu nhỏ ngay trên màn hình: Mở rộng toàn màn hình chat Thu nhỏ/phóng to màn hình chat: thu nhỏ màn hình chat vào thành biểu tượng, […]

Đọc thêm