Lịch công việc

Mục đích: quản lý chi tiết lịch làm việc của từng cá nhân, thông báo nhắc nhở để không bị bỏ sót công việc, hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện. Đường dẫn: chọn Lịch công việc trên menu trái Thao tác thực hiện: Bước 1: Chọn Lịch công việc trên menu trái, màn hình […]

Đọc thêm

Xóa hỗ trợ

Bước 1: Chọn “Yêu cầu hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị Bước 2:  Chọnyêu cầu hỗ trợ cần xóa, sau đó nhấn chọn nút Xóa  như hình trên. Màn hình xác nhận xóa hiển thị: Chọn OK: để xóa yêu cầu hỗ trợ ra khỏi hệ thống Chọn Hủy: bỏ qua việc […]

Đọc thêm

Sửa hỗ trợ

Bước 1: Chọn “Hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị Bước 2:  Chọnyêu cầu cần sửa, sau đó nhấn chọn nút Sửa như hình trên. Màn hình hiển thị: Thực hiện sửa yêu cầu hỗ trợ, sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Bước 3:  Chọnyêu cầu cần sửa, sau đó […]

Đọc thêm

Thêm mới hỗ trợ

Bước 1: Chọn “Hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị Bước 2:  Chọn “Thêm yêu cầu” hiển thị màn hình: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin yêu cầu hỗ trợ. Click chọn Yêu cầu hỗ trợ không có liên hệ: người tạo tự nhập thông tin liên hệ và email liên hệ: Click chọn […]

Đọc thêm