Thêm nhắc việc

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Trên màn hình danh sách quản lý công việc, chọn Công việc > Nhắc việc như hình trên hoặc chọn biểu tượng trên thanh menu ngang: Màn hình hiển thị: Nhấn nút Thêm nhắc việc hiển thị màn hình: […]

Đọc thêm

Lập công việc định kỳ

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Công việc chọn nút Thêm công việc màn hình hiển thị: Bước 2: Nhập thông tin cho công việc Trong trường hợp cần tạo công việc theo chu kỳ thì cần thiết lập cơ chế tự động theo chu kỳ bằng cách chọn giá trị tại trường […]

Đọc thêm

Từ khóa (Tags)

Với mỗi công việc bạn nên gán cho nó một từ khóa cụ thể, nó sẽ là một từ hoặc một cụm từ mô tả cho chủ đề của công việc. Hiểu đơn giản: từ khóa là cụm từ bạn muốn tìm kiếm và gõ vào khung tìm kiếm, nhấn enter khi đó hệ thống […]

Đọc thêm

Xóa công việc

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Sau khi đã tìm kiếm được công việc, nhấn chọn vào tên công việc sau đó chọn tiếp nút Xóa màn hình Xác nhận xóa hiển thị: Chọn OK (Đồng ý): để xóa dữ liệu Chọn Cancel (Hủy): để […]

Đọc thêm

Sửa công việc

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Sau khi đã tìm kiếm được công việc, nhấn chọn vào tên công việc sau đó chọn tiếp nút Chỉnh sửa màn hình hiển thị: Thực hiện chỉnh sửa thông tin của công việc (nếu có), sau đó nhấn […]

Đọc thêm

Xem công việc dạng KanBan

Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý S24 công việc Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  (Xem dạng KanBan) màn hình hiển thị: Tại màn hình xem này, người dùng cũng thực hiện tìm kiếm công việc giống với xem dạng danh sách. Chọn điều kiện [Nhóm bởi]= “Trạng thái/Người thực hiện”. Tại […]

Đọc thêm

Xem công việc dạng Danh sách

Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý S24 công việc, tìm kiếm tất cả công việc hoặc tìm kiếm theo phòng ban: Bước 2: Chọn công việc cần xem click trực tiếp vào tên công việc, hiển thị popup xem công việc: 1. Thêm người thực hiện Theo từng loại công việc, danh […]

Đọc thêm

Lập công việc

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Nhấn chọn Thêm công việc màn hình hiển thị: Chọn [Công khai] công việc: Nếu trường [Công khai] được tích chọn thì các thành viên trong phòng hoặc dự án đều có quyền xem công việc. Nếu trường [Công […]

Đọc thêm

Quy trình thực hiện công việc

1. Lập công việc: tạo mới công việc phân công giao việc cho người thực hiện, người theo dõi tiến độ hoàn thành công việc 2. Gán người được giao: trên màn hình xem công việc gán người thực hiện cho công việc 3. Gán người theo dõi: trên màn hình xem công việc gán […]

Đọc thêm