Mobile – Tài chính

Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh và lớn mạnh thì sự minh bạch và trật tự tài chính là điều cần thiết. Doanh nghiệp cần có nhận thức chính xác, đầy đủ về tình trạng tài chính của mình đồng thời khi đó Cấp lãnh đạo sẽ có thể đưa ra các cơ chế […]

Đọc thêm

Mobile – Việc cá nhân (Lịch công việc)

Mục đích: quản lý chi tiết lịch làm việc của từng cá nhân, thông báo nhắc nhở để không bị bỏ sót công việc, hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện. Đường dẫn: chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu đề ngang Thao tác thực hiện: Bước 1: Chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu […]

Đọc thêm

Mobile – Dòng thời gian

Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dòng thời gian màn hình hiển thị: Hiển thị thông tin các bài viết được chia sẻ trên dòng thời gian. Tại đây người dùng có thể tương tác với bài viết như Thích bài viết hoặc thực […]

Đọc thêm

Mobile – Thực hiện công việc

Bước 1: Sau khi đã tìm kiếm công việc cần thực hiện, click trực tiếp vào tên công việc màn hình hiển thị: Bước 2: Người được giao việc thực hiện công việc, sau khi đã hoàn thành công việc thì thực hiện chuyển trạng thái công việc tương ứng. Chọn giá trị tại trường […]

Đọc thêm

Mobile – Thêm bình luận

Trên màn hình Xem công việc, trong nhóm Bình luận nhấn chọn nút Xem thêm như hình: Hiển thị form nhập: Khung ô Viết bình luận, nhấn vào tại đó, màn hình hiển thị: Nhập nội dung bình luận, sao đó nhấn nút Gửi để hoàn thành bình luận hiển thị trên danh sách nhóm […]

Đọc thêm

Mobile – Tạo checklist

Trên màn hình Xem công việc, trên nhóm Checklist chọn vào biểu tượng thêm mới hiển thị màn hình: Nhập nội dung checklist vào khung ô sau đó nhấn Lưu để hoàn thành. Để thêm tiếp checklist nhấn chọn tiếp biểu tượng thêm mới , thao tác nhập và lưu được lặp lại. Hoàn thành […]

Đọc thêm

Mobile – Thêm người theo dõi công việc

Gán người theo dõi: tại nhóm người theo dõi chọn vào biểu tượng thêm người theo dõi  hiển thị danh sách người theo dõi như hình: Chọn người theo dõi trong danh sách, tên người theo dõi hiển thị trung khung ô.

Đọc thêm

Mobile – Thêm người thực hiện công việc

Theo từng loại công việc, danh sách người được giao hiển thị tương ứng. Công việc dự án: danh sách người được giao là các thành viên tham gia dự án Công việc phòng ban: danh sách người được giao là các thành viên trong phòng ban Gán người thực hiện: tại nhóm Người thực […]

Đọc thêm

Mobile – Tìm kiếm công việc

Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý công việc, tìm kiếm công việc muốn xem: Bước 2: Nhập giá trị vào khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm hệ thống trả về kết quả thỏa mãn. Xóa giá trị tìm kiếm nhấn chọn nút Làm mới (biểu tượng  trên khung […]

Đọc thêm

Mobile – Xóa công việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn vào xem công việc cần xóa, màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn tiếp biểu tượng  ở góc bên trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Chọn nút Xóa công việc, hệ thống thực hiện xóa công việc.

Đọc thêm