Mobile – Thực hiện công việc

Bước 1: Sau khi đã tìm kiếm công việc cần thực hiện, click trực tiếp vào tên công việc màn hình hiển thị: Bước 2: Người được giao việc thực hiện công việc, sau khi đã hoàn thành công việc thì thực hiện chuyển trạng thái công việc tương ứng. Chọn giá trị tại trường […]

Đọc thêm

Mobile – Thêm bình luận

Trên màn hình Xem công việc, trong nhóm Bình luận nhấn chọn nút Xem thêm như hình: Hiển thị form nhập: Khung ô Viết bình luận, nhấn vào tại đó, màn hình hiển thị: Nhập nội dung bình luận, sao đó nhấn nút Gửi để hoàn thành bình luận hiển thị trên danh sách nhóm […]

Đọc thêm

Mobile – Tạo checklist

Trên màn hình Xem công việc, trên nhóm Checklist chọn vào biểu tượng thêm mới hiển thị màn hình: Nhập nội dung checklist vào khung ô sau đó nhấn Lưu để hoàn thành. Để thêm tiếp checklist nhấn chọn tiếp biểu tượng thêm mới , thao tác nhập và lưu được lặp lại. Hoàn thành […]

Đọc thêm

Mobile – Thêm người theo dõi công việc

Gán người theo dõi: tại nhóm người theo dõi chọn vào biểu tượng thêm người theo dõi  hiển thị danh sách người theo dõi như hình: Chọn người theo dõi trong danh sách, tên người theo dõi hiển thị trung khung ô.

Đọc thêm

Mobile – Thêm người thực hiện công việc

Theo từng loại công việc, danh sách người được giao hiển thị tương ứng. Công việc dự án: danh sách người được giao là các thành viên tham gia dự án Công việc phòng ban: danh sách người được giao là các thành viên trong phòng ban Gán người thực hiện: tại nhóm Người thực […]

Đọc thêm

Mobile – Tìm kiếm công việc

Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý công việc, tìm kiếm công việc muốn xem: Bước 2: Nhập giá trị vào khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm hệ thống trả về kết quả thỏa mãn. Xóa giá trị tìm kiếm nhấn chọn nút Làm mới (biểu tượng  trên khung […]

Đọc thêm

Mobile – Xóa công việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn vào xem công việc cần xóa, màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn tiếp biểu tượng  ở góc bên trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Chọn nút Xóa công việc, hệ thống thực hiện xóa công việc.

Đọc thêm

Mobile – Sao chép công việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn vào xem công việc cần xóa, màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn tiếp biểu tượng  ở góc bên trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Chọn nút Sao chép công việc, hệ thống thực hiện sao chép công việc.

Đọc thêm

Mobile – Giao việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn nút Thêm mới (biểu tượng ) như hình: Màn hình hiển thị: Chọn [Công khai] công việc: Nếu trường [Công khai] được tích chọn thì các thành viên trong phòng/đội nhóm hoặc dự án đều có quyền xem công việc. Nếu trường [Công […]

Đọc thêm