Mobile – Dòng thời gian

Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dòng thời gian màn hình hiển thị: Hiển thị thông tin các bài viết được chia sẻ trên dòng thời gian. Tại đây người dùng có thể tương tác với bài viết như Thích bài viết hoặc thực […]

Đọc thêm