Mobile – Xóa dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Hệ thống thực hiện xóa dự án khỏi hệ thống.

Đọc thêm

Mobile – Thêm mới dự án

Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị: Bước 3:  Chọn “Thêm Dự án” (biểu tượng ) màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin dự án. Tên dự án: nhập tên dự án Khách hàng: nhấn tại khung […]

Đọc thêm

Mobile – Sao chép dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn tiếp Sao chép dự án như hình trên, dự án được sao chép thành công.

Đọc thêm

Mobile – Ghim dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn tiếp Ghim dự án như hình trên, dự án được ghim thành công trên menu trái. Nếu bỏ ghim dự án thực hiện tương tự ghim dự án nhưng chọn Bỏ ghim […]

Đọc thêm

Mobile – Xem dự án

Bước 1: Chọn biểu tượng menu    trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị:   Bước 3:  Tìm kiếm dự án Nhập giá trị tìm kiếm tại khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm (biểu tượng ) hệ thống trả về giá […]

Đọc thêm