Mobile – Sao chép công việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn vào xem công việc cần xóa, màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn tiếp biểu tượng  ở góc bên trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Chọn nút Sao chép công việc, hệ thống thực hiện sao chép công việc.

Đọc thêm

Mobile – Giao việc

Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn nút Thêm mới (biểu tượng ) như hình: Màn hình hiển thị: Chọn [Công khai] công việc: Nếu trường [Công khai] được tích chọn thì các thành viên trong phòng/đội nhóm hoặc dự án đều có quyền xem công việc. Nếu trường [Công […]

Đọc thêm

Mobile – Xóa dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Hệ thống thực hiện xóa dự án khỏi hệ thống.

Đọc thêm

Mobile – Thêm mới dự án

Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị: Bước 3:  Chọn “Thêm Dự án” (biểu tượng ) màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin dự án. Tên dự án: nhập tên dự án Khách hàng: nhấn tại khung […]

Đọc thêm

Mobile – Sao chép dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn tiếp Sao chép dự án như hình trên, dự án được sao chép thành công.

Đọc thêm

Mobile – Ghim dự án

Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn tiếp Ghim dự án như hình trên, dự án được ghim thành công trên menu trái. Nếu bỏ ghim dự án thực hiện tương tự ghim dự án nhưng chọn Bỏ ghim […]

Đọc thêm

Mobile – Xem dự án

Bước 1: Chọn biểu tượng menu    trên menu trái màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị:   Bước 3:  Tìm kiếm dự án Nhập giá trị tìm kiếm tại khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm (biểu tượng ) hệ thống trả về giá […]

Đọc thêm

Mobile – Đăng nhập

Để bắt đầu sử dụng phần mềm, người quản trị cần đăng nhập với tài khoản được cung cấp bởi nhà quản trị. Sau khi nhập thông tin đăng nhập xong, nhấn chọn Đăng nhập thực hiện đăng nhập vào hệ thống. Tùy vào mỗi tài khoản được phân quyền, các tài khoản thực hiện […]

Đọc thêm