Mobile – Việc cá nhân (Lịch công việc)

Mục đích: quản lý chi tiết lịch làm việc của từng cá nhân, thông báo nhắc nhở để không bị bỏ sót công việc, hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện. Đường dẫn: chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu đề ngang Thao tác thực hiện: Bước 1: Chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu […]

Đọc thêm