Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, người dùng chọn vào biểu tượng logo tài khoản trên thanh menu ngang như hình: Bước 2: Chọn menu Chỉnh sửa màn hình hiển thị: Thực hiện chỉnh sửa thông tin tài khoản: điều chỉnh thông tin họ tên, email, điện thoại… sau đó […]

Đọc thêm

Xem thông tin tài khoản

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, người dùng chọn vào biểu tượng logo tài khoản trên thanh menu ngang như hình: Bước 2: Chọn menu Tài khoản màn hình hiển thị: Hiển thị thông tin thời gian đăng nhập của tài khoản trong các khoảng thời gian được xác định. […]

Đọc thêm