Quản lý và lưu trữ tài liệu

Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Tài liệu dự án màn hình hiển thị: Bước 2: Tạo thư mục quản lý chọn vào biểu tượng  trên thanh ngang Màn hình hiển thị: Nhập tên thư mục sau đó nhấn Enter để hoàn thành. Bước 3: Thêm tài liệu lên hệ thống Chọn […]

Đọc thêm