Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị:

Click vào nút Xem thêm chọn tiếp Ghim dự án như hình:

 Dự án được ghim thành công trên menu trái.

Nếu bỏ ghim dự án thì nhấn chọn Xem thêm > Bỏ ghim dự án, dự án được bỏ ghim thành công, không xuất hiện trên menu trái.