Mục đích: quản lý chi tiết lịch làm việc của từng cá nhân, thông báo nhắc nhở để không bị bỏ sót công việc, hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện.

Đường dẫn: chọn Lịch công việc trên menu trái

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn Lịch công việc trên menu trái, màn hình hiển thị

Bước 2: Quản lý chi tiết lịch làm việc theo:

Tháng: chọn tab Tháng trên thanh ngang góc bên phải

Thêm sự kiện: Chọn ngày cần tạo lịch làm việc, tích chọn trực tiếp vào ô đó, màn hình hiển thị:

  • Tiêu đề sự kiện: nhập nội dung tiêu đề cho sự kiện.
  • Mô tả: nhập nội dung chi tiết mô tả cho sự kiện
  • Ngày bắt đầu: hệ thống lấy giá trị tự động theo ô được chọn; có thể điều chỉnh lại ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc: chọn ngày kết thúc sự kiện
  • Thời gian thông báo trước khi sự kiện diễn ra.
  • Màu sự kiện: chọn màu hiển thị cho sự kiện
  • Checkbox ‘Sự kiện chung’: nếu ô checkbox được chọn thì tất cả các thành viên trong hệ thống đều nhìn thấy thông báo sự kiện. nếu ô checkbox không được chọn thì chỉ có cá nhân nhìn thấy sự kiện đó
  • Sau khi tạo xong sự kiện nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Tuần: chọn tab Tuần trên thanh ngang góc bên phải

Thao tác thêm sự kiện tuần giống với thêm sự kiện của tháng. Chuyển sang ngày khác, click vào mũi tên sang trái/phải ở khung trên bên trái .

Ngày: chọn tab Ngày trên thanh ngang góc bên phải

Thao tác thêm sự kiện ngày giống với thêm sự kiện của tháng. Chuyển sang ngày khác, click vào mũi tên sang trái/phải ở khung trên bên trái .

Lọc theo: chọn Lọc theo hệ thống hiển thị màn hình:

Tích chọn các giá trị muốn tìm kiếm, nhấn nút Áp dụng hệ thống trả về các giá trị thỏa mãn giá trị theo điều kiện lọc