Gán người theo dõi: tại nhóm người theo dõi chọn vào biểu tượng thêm người theo dõi  hiển thị danh sách người theo dõi như hình:

Chọn người theo dõi trong danh sách, tên người theo dõi hiển thị trung khung ô.