Bước 1: Sau khi đã tìm kiếm công việc cần thực hiện, click trực tiếp vào tên công việc màn hình hiển thị:

Bước 2: Người được giao việc thực hiện công việc, sau khi đã hoàn thành công việc thì thực hiện chuyển trạng thái công việc tương ứng.

Chọn giá trị tại trường [Trạng thái] như hình:

Hiển thị màn hình danh sách trạng thái như hình:

Thực hiện thay đổi trạng thái tương ứng theo tiến trình thực hiện công việc đó. Công việc được chuyển sang trạng thái tương ứng.

Tại màn hình danh sách công việc các trạng thái được thể hiện:

  • Với các trạng thái công việc là ‘Chưa bắt đầu’ sẽ có hiển thị chấm tròn trắng
  • Với công việc ở trạng thái là ‘Đang tiến hành’, ‘Đang kiểm tra’, ‘Chờ phản hồi’ sẽ có hiển thị là dấu chấm tròn nền ghi xám
  • Với công việc ở trạng thái là ‘Đã hoàn thành’ sẽ có hiển thị chấm tròn nền hồng .

Riêng với các công việc ‘Chưa bắt đầu’ người dùng click trực tiếp vào dấu khi đó công việc được chuyển sang trạng thái ‘Đang tiến hành’.