Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý công việc, tìm kiếm công việc muốn xem:

Bước 2: Nhập giá trị vào khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm hệ thống trả về kết quả thỏa mãn.

Xóa giá trị tìm kiếm nhấn chọn nút Làm mới (biểu tượng  trên khung ô tìm kiếm).