Mục đích: quản lý chi tiết lịch làm việc của từng cá nhân, thông báo nhắc nhở để không bị bỏ sót công việc, hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện.

Đường dẫn: chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu đề ngang

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn biểu tượng Lịch  trên thanh tiêu đề ngang màn hình hiển thị:

Bước 2: Công việc đang được thống kê theo tuần, dựa trên ngày bắt đầu công việc thì công việc được gán tương ứng vào lịch.

Click vào biểu tượng dấu (…) mà hình hiển thị:

  • Chọn biểu tượng : thực hiện làm mới lại trang Lịch
  • Chọn biểu tượng : thêm mới trực tiếp công việc