Bước 1: Chọn biểu tượng menu    trên menu trái màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị:

 

Bước 3:  Tìm kiếm dự án

Nhập giá trị tìm kiếm tại khung ô tìm kiếm sau đó nhấn nút Tìm kiếm (biểu tượng ) hệ thống trả về giá trị thỏa mãn như hình:

Xóa giá trị tìm kiếm nhấn chọn nút Làm mới (biểu tượng  trên khung ô tìm kiếm).

Bước 4: Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem thêm hoặc nhấn trực tiếp vào tên dự án như hình trên. Màn hình hiển thị:

Hiển thị thông tin chung của dự án theo từng tab:

  • Tổng quan: hiển thị thông tin chi tiết của dự án, thành viên tham gia dự án, tiến độ hoàn thành công việc
  • Công việc: hiển thị công việc được giao để thực hiện dự án

Thêm trực tiếp công việc trên tab công việc, nhấn nút Thêm công việc (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

 

Nhóm công việc dự án được lấy tự động theo dự án đã chọn.

  • Thảo luận: trao đổi thảo luận giữa các thành viên trong dự án.

Tạo chủ đề cho các cuộc thảo luận: nhấn nút Thêm mới (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

Nhập nội dung chủ đề, có hiển thị chủ đề với khách hàng hay không, chọn checkbox ‘Hiển thị cho khách’. Sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

            Tạo bình luận cho chủ đề:

            Nhấn chọn vào tên chủ đề hoặc nhấn nút Xem thêm như hình:

Màn hình hiển thị:

Nhập nội dung thảo luận cho chủ đề. Sau đó nhập chi tiết thảo luận và nhấn nút Gửi để hoàn thành. Để trả lời trực tiếp bình luận của người tạo nhấn vào Trả lời màn hình hiển thị:

  • Mục tiêu: tạo mục tiêu xác định thời gian hoàn thành theo từng giai đoạn của dự án.

Trên màn hình Xem dự án, chọn tab Mục tiêu tiếp đó nhấn nút Mục tiêu mới (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

Nhập nội dung cho mục tiêu sau đó nhấn nút Tạo để hoàn thành.

  • Ghi chú: nhập ghi chú cho từng dự án.

  • Trên màn hình Xem dự án, chọn tab Ghi chú như hình:

Nhấn nút Thêm mới (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

Nhập nội dung cho ghi chú sau đó nhấn nút Lưu để hoàn thành.

  • Hoạt động: hiển thị lịch sử hoạt động, các thao tác hoạt động của dự án.

Trên màn hình Xem dự án, chọn tab Hoạt động màn hình hiển thị: