Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Tài liệu dự án màn hình hiển thị:

Bước 2: Tạo thư mục quản lý chọn vào biểu tượng  trên thanh ngang

Màn hình hiển thị:

Nhập tên thư mục sau đó nhấn Enter để hoàn thành.

Bước 3: Thêm tài liệu lên hệ thống

Chọn vào biểu tượng  trên thanh ngang

Màn hình chọn tệp tin hiển thị, chọn tài liệu tải lên hệ thống. Sau khi tệp tin được tải lên thành công, chọn vào tệp tin đó sau đó nhấn nút chuột phải bảng chức năng hiển thị như hình:

Nếu muốn sao chép liên kết nhấn biểu tượng trên dòng Tải về, hệ thống link sang trang hiển thị tài liệu. Copy link này dán vào phần mô tả muốn đính kèm.