Có 2 cách sao chép dự án:

Cách 1:

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Trên màn hình danh sách, chọn dự án cần sao chép nhấn nút Sao chép dự án hoặc nhấn nút Xem như hình:

Màn hình hiển thị:

 

Click vào nút Xem thêm chọn tiếp Sao chép dự án như hình trên, màn hình hiển thị

  • Tích chọn sao chép các mục Công việc; Mục tiêu; Thành viên. Nếu không muốn sao chép mục nào thì bỏ tích chọn.
  • Chọn trạng thái công việc gán vào dự án mới;
  • Chọn khách hàng;
  • Điều chỉnh ngày bắt đầu – ngày hết hạn của dự án

Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin cho dự án, nhấn nút Sao chép dự án để hoàn thành.