Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Sau khi đã tìm kiếm được công việc, nhấn chọn vào tên công việc sau đó chọn tiếp nút Chỉnh sửa màn hình hiển thị:

Thực hiện chỉnh sửa thông tin của công việc (nếu có), sau đó nhấn nút Tiếp theo để hoàn thành. Thao tác thực hiện tiếp theo giống với thêm mới công việc.