Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn dự án muốn sửa sau đó nhấn nút Chỉnh Sửa như hình trên. Màn hình hiển thị:

Thực hiện sửa thông tin dự án (thao tác giống với Thêm mới dự án) sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.