Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Trên màn hình danh sách quản lý công việc, chọn Công việc > Nhắc việc như hình trên hoặc chọn biểu tượng trên thanh menu ngang:

Màn hình hiển thị:

Nhấn nút Thêm nhắc việc hiển thị màn hình:

Nhập nội dung mô tả công việc sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Công việc được tạo thành công và lưu ở khung Việc chưa hoàn thành:

Hệ thống thông báo số công việc nhắc nhở tại biểu tượng . Người thực hiện chọn biểu tượng đó mở vào màn hình nhắc việc sau đó tích chọn vào ô checkbox ở đầu công việc để đánh dấu hoàn thành công việc:

Công việc được đánh dấu hoàn thành chuyển sang khung lưu trữ Việc đã hoàn thành gần đây. Đồng thời số thông báo trên biểu tượng ở thanh menu ngang cũng bị trừ đi.