Với mỗi công việc bạn nên gán cho nó một từ khóa cụ thể, nó sẽ là một từ hoặc một cụm từ mô tả cho chủ đề của công việc. Hiểu đơn giản: từ khóa là cụm từ bạn muốn tìm kiếm và gõ vào khung tìm kiếm, nhấn enter khi đó hệ thống sẽ trả về kết quả thỏa mãn mà bạn muốn tìm.

Bước thực hiện:

Mở màn hình Thêm công việc tại trường [Từ khóa], nhập từ khóa mà bạn muốn tạo nhấn enter hoặc có thể chọn trực tiếp trong danh sách hiện có:

Hoặc có thể từ khóa tại màn hình Xem công việc:

Từ khóa được thêm thành công cho công việc.

Ví dụ: tạo công việc có từ khóa “marketing”. Trên màn hình danh sách quản lý công việc, nhập giá trị tìm kiếm tại khung tìm kiếm từ khóa “marketing” hệ thống sẽ nhận biết chủ đề từ khóa muốn tìm kiếm, từ đó đưa ra các kết quả thỏa mãn có nội dung liên quan tới từ khóa.

Hoặc có thể tìm kiếm nhanh trên thanh công cụ: nhập giá trị tìm kiếm trong ô tìm kiếm trên thành menu ngang như hình:

Nhập từ khóa tìm kiếm dưới dạng “#tên từ khóa tìm kiếm” hệ thống sẽ hiển thị ra kết quả như hình sau:

Trên danh sách công việc tìm kiếm, click vào tên công việc màn hình xem chi tiết công việc hiển thị người dùng thực hiện các thao tác tiếp theo.