Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị:

Hiển thị thông tin chung của dự án theo từng tab:

  • Tổng quan: hiển thị thông tin chi tiết của dự án, thành viên tham gia dự án, biểu đồ tiến độ dự án, tiến độ hoàn thành công việc, giờ đăng nhập
  • Công việc: hiển thị công việc được giao để thực hiện dự án

Thêm trực tiếp công việc trên tab công việc, nhấn nút Thêm công việc màn hình hiển thị:

Nhóm công việc dự án được lấy tự động theo dự án đã chọn.

  • Tài liệu: lưu trữ tài liệu chung của dự án. Nhấn chọn vào Thả tập tin vào đây để tải lên hệ thống hiển thị màn hình chọn tài liệu tải lên, hoặc có thể kéo thả trực tiếp tài liệu từ máy tính cá nhân lên hệ thống.

Có thể chọn trực tiếp tài liệu trên Dropbox, nhấn chọn Choose from Dropbox màn hình đăng nhập dropbox:

Đăng nhập vào hệ thống dropbox sau đó chọn tài liệu phù hợp tương ứng để tải lên.

  • Thảo luận: trao đổi thảo luận giữa các thành viên trong dự án.

Tạo chủ đề cho các cuộc thảo luận: nhấn nút Thêm mới như hình:

Màn hình hiển thị:

Nhập nội dung chủ đề, có hiển thị chủ đề với khách hàng hay không, chọn checkbox ‘Hiển thị cho khách hàng’. Sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Nhập nội dung trong khung ô trao đổi, có thể đăng đính kèm tài liệu. Chọn biểu tượng  hiển thị màn hình chọn tài liệu tải lên

  • Mục tiêu: tạo mục tiêu xác định thời gian hoàn thành theo từng giai đoạn của dự án.

Trên màn hình Xem dự án, chọn tab Mục tiêu tiếp đó nhấn nút Mục tiêu mới màn hình hiển thị:

Nhập nội dung cho mục tiêu sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Thêm công việc vào mục tiêu: có thể kéo thả công việc đã tồn tại trên hệ thống thuộc dự án cần phân công di chuyển giữa các mục tiêu hoặc thêm công việc việc mới bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên xuống  tiếp tục chọn nút Thêm công việc như hình dưới:

Màn hình hiển thị:

Nhập thông tin cho công việc sau đó nhấn nút Tiếp theo để hoàn thành, công việc được thêm vào mục tiêu đã chọn.

  • Ghi chú: nhập ghi chú cho từng dự án sau đó nhấn nút Lưu ghi chú để hoàn thành.

  • Hoạt động: hiển thị lịch sử hoạt động của dự án, tại đây người quản trị có thể điều chỉnh bật/tắt chức năng có cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của dự án hay không? Nhấn chọn vào biểu tượng , nếu biểu tượng màu xanh khách hàng có thể xem hoạt động thay đổi, nếu biểu tượng màu xám khách hàng không thể xem thông tin thay đổi.