Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, người dùng chọn vào biểu tượng logo tài khoản trên thanh menu ngang như hình:

Bước 2: Chọn menu Tài khoản màn hình hiển thị:

  • Hiển thị thông tin thời gian đăng nhập của tài khoản trong các khoảng thời gian được xác định.
  • Hiển thị các thông báo được gửi đến từ hệ thống. Với những thông báo chưa đọc hiển thị màu xám đậm, chọn vào Đánh dấu tất cả là đã đọc đồng nghĩa với tất cả các thông báo chưa đọc được đánh dấu là đã đọc, chuyển màu hiển thị.
  • Hiển thị thông tin các dự án tham gia