S24 là gì

Với ý tưởng xây dựng một phần mềm quản lý công việc dành riêng cho người Việt – S-Team đã xây dựng 1 hệ thống phần mềm chuyên biện và phù hợp với văn hoá quản lý, văn hoá làm việc của đa số các công ty tại Việt Nam. S-Việt Nam!